Denne side vil løbende blive opdateret med referater fra generalforsamlinger.

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Oure Vandværk 
Solvænget 6
5883 Oure

E-mail: info@ourevand.dk